[Thông báo] Kế hoạch nâng cao điều chỉnh năm 2019 - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn Ngân hàng Thế giới WB
( 18/06/2019)

Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng đăng tải thông tin chi tiết về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao điều chỉnh năm 2019

Chi tiết/More

Thành lập Tổ công tác của Bộ Xây dựng về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
( 08/02/2017)

Ngày 06/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 56/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác của Bộ Xây dựng về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh gồm các ông, bà có tên sau:

Chi tiết/More

Lượt truy cập:
3427524