DANH BẠ 2019
( 12/08/2019)

Danh bạ Cục PTĐT 2019

Chi tiết/More

Danh bạ Cục Phát triển đô thị 2018
( 19/12/2018)

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Số điện thoại: 043 974 7695 Fax: 043 974 7421

Chi tiết/More

Danh bạ điện thoại Cục Phát triển đô thị
( 13/08/2015)

Danh sách điện thoại liên lạc Cục Phát triển đô thị

Chi tiết/More

Lượt truy cập:
3408885