Đại hội Đoàn TNCS HCM Cục Phát triển đô thị lần thứ IV. ( 07/07/2017 )

Ngày 5/7/2017 tại Hà Nội, Chi Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cục Phát triển đô thị đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2019.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Trần Quốc Thái Bí thư Đảng ủy - Phó Cục trưởng, Trần Anh Tuấn - Chủ tich Công đoàn Cục Phát triển đo thị, Bùi Chí Hiếu - Bí thư Đoàn TNCSHCM Cơ quan Bộ Xây dựng  và các đồng chí lãnh đaọ Cục đã dự.

 Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Long thay mặt BCH chi Đoàn đọc báo cáo  Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2017 và dự thảo phương hướng nhiệm kỳ mới 2017 – 2019. Với sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy và lãnh đạo Cục và sự đoàn kết của các đoàn viên, Chi Đoàn đã hoạt động tích cực, đạt kết quả cao trên các mặt: công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào, công tác xây dựng Đoàn , phát triển Đảng viên…

1 (1).jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái  đã biểu dương ĐTN Cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đạt được nhiều thành tích. Bước vào nhiệm kỳ mới Chi Đoàn cần cụ thể hóa tinh thần làm việc theo tấm gương đạo đức HCM.Trong công tác chuyên môn ĐTN đã tham gia công tác quản lý, các đề tài NCKH và thực hiện rất tốt, là nòng cốt triển khai các công việc. Các đoàn viên  đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ do Lãnh đạo Cục giao cho. Trong thơi gian tới đề nghị đoàn TN mở rộng phạm vi hoạt động công tác chuyên môn không chỉ giới hạn trong phạm vi Cục. Đẩy mạnh giao lưu chuyên môn với cán bộ cấp Sở các tỉnh, TP và các địa phương trong cả nước giúp Bộ và Cục kịp thời nắm bắt tình hình vướng mắc tại địa phương. Đồng chí Bí thư Đảng Ủy - Phó Cục trưởng đánh giá rất cao việc tham gia hoạt động tình nguyện, nhân đạo tại địa phương của Đoàn TN Cục. Ngoài hoạt động chung nên có các chương trình hoạt động riêng, đẩy mạnh các  hoạt động thể dục thể thao văn nghệ. Đảng ủy và Lãnh đạo Cục luôn tạo điều kiện để tốt nhất cho các đồng chí nâng cao năng lực trong lĩnh vực chuyên môn. Nhưng cũng đề nghị ĐTN chủ động đề xuất xây dựng kế hoạch về công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ ĐTN. Đoàn TN cần chú trọng duy trì sự đoàn kết, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị. Xây dựng forum, Mạng xã hội cho Đoàn thanh niên.

8 (1).jpg

Đồng chí Trần Quốc Thái - Bí Thư Đảng ủy Cục PTĐT và đ/c Bùi Chí Hiếu - Bí thư Đoàn TN cơ quan BXD chúc mừng BCH khóa IV nhiệm kỳ 2017- 2019

Đại hội đã bầu BCH khóa IV nhiệm kỳ 2017- 2019 gồm các đồng chí Nguyễn Đình Long, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Lan Hương, Lê Thị Lan Dung,Trần Quang Hiệp. Đồng chí Nguyễn Đình Long được Đại hội tín nhiều bầu tiếp tục làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Phát triển đô thị nhiệm kỳ 2017-2019.

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3288304