Bắc Ninh: Đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị ( 05/08/2019 )

(Xây dựng) - Thực hiện chủ đề năm 2019 là “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã chủ động, tích cực triển khai công tác quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị.Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 (Ảnh: T/L).

Thời gian qua, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 15/05/2019, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án trong quý IV/2019; thực hiện rà soát tổng thể các Đồ án quy hoạch trên địa bàn, rà soát các chợ trên địa bàn, các dự án chuyển đổi, điều chỉnh quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất... để báo cáo UBND tỉnh; tích cực triển khai thực hiện các quy hoạch phân khu, điều chỉnh hoạch chung Nông thôn mới tại các địa phương gắn với quy hoạch phát triển đô thị; chỉ đạo các địa phương lập, điều chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho phù hợp thực tiễn làm cơ sở cấp phép, quản lý trên địa bàn. Quản lý tốt không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị; tích cực đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, Ban Khu vực phát triển đô thị triển khai các quy hoạch phân khu được tỉnh cho phép triển khai, dự kiến báo cáo tỉnh trong tháng 10/2019.

Bên cạnh đó, Sở cũng hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; chủ động hướng dẫn địa phương lập đề án đề nghị Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV đối với Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ và Đề án xây dựng xã Nhân Thắng (huyện Gia Bình) lên thị trấn, 08 xã của TP Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn lên phường (đang trình Bộ Xây dựng thẩm định), nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh lên khoảng 38%. Tập trung hoàn thiện Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, báo cáo Ban cán sự Đảng, Chính phủ, đồng thời chủ động triển khai lập các tiểu Đề án theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tiếp tục được tăng cường và có hiệu quả từ việc cung cấp thông tin quy hoạch đến quản lý thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt. Công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch tiếp tục nâng lên về chất lượng, rút ngắn thời gian theo quy định, đáp ứng yêu cầu về thời gian quy định và mong muốn của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh, UBND cấp huyện và Sở Xây dựng đã thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch với 81 đồ án; cung cấp thông tin quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch, thỏa thuận quy hoạch cho 143 dự án (tăng 1,6 lần so với cùng kỳ); giới thiệu khảo sát địa điểm 91 dự án (tăng 40% so với cùng kỳ).

http://www.baoxaydung.com.vn 

 Nguồn: Mai Thu  

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3399711