Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng ( 10/02/2020 )

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.


Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn.

Cụ thể, tại Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 06/02/2020, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Tường Văn sinh năm 1971, là tiến sỹ kinh tế đã có hơn 20 năm công tác trong ngành xây dựng, trước khi được bổ nhiệm ông đã từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng.


TTTT Bộ Xây dựng

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3402932