Cục Phát triển đô thị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 ( 16/01/2021 )

Ngày 14/01/2021,tại Hà Nội,Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Do Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái chủ trì.

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Võ Chí Toàn đã trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 05 năm (2016 - 2020) và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, Cục Phát triển đô thị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án của Chính phủ; công tác phân loại đô thị, quản lý đầu tư phát triển đô thị, quản lý đầu tư phát triển đô thị, triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, tổ chức thành công các hoạt động Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020 và các hoạt động diễn đàn đô thị Việt Nam…

Cục cũng đã triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án của Chính phủ về các vấn đề của chương trình nâng cấp đô thị quốc gia, phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam.

Ngoài lĩnh vực chuyên môn, cùng với hai đơn vị sự nghiệp của Cục đã làm tốt công tác quản lý các dự án, tư vấn giúp các địa phương thực hiện tốt các chương trình phát triển đô thị, nâng cấp và phân loại đô thị. Bên cạnh đó công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công tác Đảng, công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức bộ máy cũng được Cục đặc biệt quan tâm và chú trọng thực hiện, đạt nhiều kết quả tốt.

Hội nghị đã lắng nghe rất nhiều ý kiến tâm huyết của các các cán bộ viên chức trẻ nhằm đóng góp cho hoạt động của Cục ngày càng hoàn thiện hơn

Bước sang năm 2021, Cục Phát triển đô thị sẽ tập trung nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn về quá trình đô thị hóa và phương pháp quản lý phát triển đô thị, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phát triển đô thị, tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch hệ thống nông thôn thời kỳ 2021 - 2030.

Tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, triển khai áp dụng phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy quy hoạch đô thị thông minh và quản lý xây dựng thông minh. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện phát triển đô thị.

Cục Phát triển đô thị cũng sẽ đẩy mạnh huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển đô thị, chủ động hợp tác, tham gia có trách nhiệm, tiếp thu, cập nhật kịp thời các tiến bộ tri thức quốc tế phục vụ phát triển đô thị Việt Nam.

Đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hướng tới phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

 

Mai Sơn 

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430889