HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ( 02/07/2014 )

Hướng dẫn quy trình thẩm định hồ sơ đề xuất và quyết định chấp thuận đầu tư đối với dự án đầu tư phát triển đô thị; quy trình thẩm định đề án nâng loại đô thị (nội dung chi tiết theo file đính kèm)


Quy tr_nh 2.jpg
Quy tr_nh 3.jpg
Quy tr_nh 4.jpg
NGng lo_i III IV.jpg
NGng lo_i I II.jpg

Tài liệu đính kèm:
1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3413169